EnglishVietnamese

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ Thống quản lý chất lượng

   Ngày nay, khách hàng đang ngày càng quan tâm hơn về chất lượng và đòi hỏi nhà cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về chất lượng hàng hóa, dịch vụ ở mức cao nhất. Cũng theo xu hướng này, khách hàng luôn muốn được bảo đảm trước rằng các nhà cung cấp sẽ thõa mãn những yêu cầu hiện tại và trong tương lai của họ.

   Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 là dấu mốc quan trọng công nhận Hòa Ninh đã thể hiện sự cam kết và đáp ứng thõa mãn các yêu cầu về chất lượng của khách hàng cũng như liên tục cải tiến hệ thống chất lượng nhằm phù hợp với sự phát triển từng ngày của thế giới.

    ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lí chất lượng khi một tổ chức muốn chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định tương ứng. ISO 9001 được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá hệ thống quản lí chất lượng của một tổ chức và cấp chứng chỉ phù hợp.

*  8 nguyên tắc vàng trong quản lý chất lượng:

   1.  Định h­ướng khách hàng
   2.  Vai trò lãnh đạo
   3.  Sự tham gia của mọi người
   4.  Tiếp cận theo quá trình
   5.  Ph­uơng pháp quản lý theo hệ thống
   6.  Liên tục cải tiến
   7.  Ra quyết định dựa trên thực tế
   8.  Quan hệ đa bên cùng có lợi

ĐỐI TÁC