Liên hệ

Hệ thống cửa hàng trên toàn quốc

  • Xưởng sản xuất: Cụm 2 Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
  • Cửa hàng 1: Đường Lạc Trị, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
  • Cửa hàng 2: Đường Phú Thịnh, Phú Thịnh, Thị Xã Sơn tây, TP Hà Nội