Bảng thẻ chuồng bầu

Liên hệ

Model: HN – BTCB

Chất liệu: Inox 430 dày 0.6 mm