Bóng UV 0.6m

Liên hệ

Model: HH – UV 0.6

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sử dụng: Sát trùng