Ca thủy tinh 1000ml – 2000ml

Liên hệ

Model ca đong thủy tinh 1lít: HH – CTT1L

Model ca đong thủy tinh 2lít: HH – CTT2L