Ô chuồng mang thai đầu dãy (Đã bao gồm tấm đan bê tông)

Liên hệ

Model HN – CHUONG MANG THAI
Kích thước 2.250 x 650 x 1.150 ( mm)
Kích thước chân đế để sàn 200 ( mm)
Kích thước tim-tim 650 ( mm)