Phễu máy môi trường

Liên hệ

Model: HN – PMMT

Làm bằng inox 430 dày 1.2 ly, inox tấm 5 ly. Sàng phễu làm bằng lưới 304 mắt nhỏ.
Có kèm đầy đủ bu lông + ecu inox