SiLo chứa cám 12M3

Liên hệ

Model : SILO CHỨA CÁM 30 m³
Kích thước Ø3.4m cao 6.5m
Loadcell 5 tấn : 6 cái
Đầu cân điện tử XK8A
Khối lượng cám chứa : 19.5 tấn cám viên